Poradnik

System znakowania opon w UE

Czym są przepisy dotyczące znakowania opon w UE?

Przepisy dotyczące znakowania opon obejmują następujące kryteria

 • Efektywność paliwową
 • Przyczepność na mokrej nawierzchni
 • Poziom emisji hałasu

Przepisy maja na celu

 • Zwiększenie bezpieczeństwa
 • Zwiększenie wydajności ekonomicznej i zredukowanie wpływu transportu drogowego na środowisko poprzez wzrost wydajności zużycia paliwa i stosowanie bezpiecznych opon
 • Zredukowanie poziomu hałasu

Kiedy przepisy wchodzą w życie?

 • Zasady znakowania opon wchodzą w życie 1 listopada 2012. Jednak producenci opon mogą dobrowolnie wprowadzać oznaczenia już wcześniej (jednak nie wcześniej niż 30 maja 2012).

Opony objęte przepisami

 • Opony do samochodów osobowych, dostawczych oraz ciężarowych.
 • Przepisy nie obejmują:
  Opon bieżnikowanych, opon terenowych, opon wyścigowych, opon
  kolcowanych (tylko z kolcami), opon zapasowych używanych tymczasowo, opon przeznaczonych do pojazdów, które zarejestrowano po raz pierwszy przez 1 października 1990, opon, dla których prędkość szacunkowa nie przekracza 80 km/h oraz opon o średnicy obręczy nie przekraczającej 10 cali lub przekraczającej 25 cali.

Kto powinien udzielać informacji?

Dostawcy opon (producenci lub importerzy na obszar Europy):

 • Informacje dotyczące wszystkich opon objętych zakresem powinny być dostępne w promocyjnej dokumentacji technicznej (ulotki, broszury itp.) oraz na stronie internetowej producenta.
 • W przypadku opon do pojazdów osobowych i lekkich ciężarowych dostawcy mogą do wyboru umieścić naklejkę z oznaczeniami na bieżniku lub opatrzyć każdą paczkę dostarczaną do sprzedawcy lub użytkownika końcowego stosowną etykietą.

Sprzedawcy detaliczni:

 • Muszą zapewnić, że wszystkie opony widoczne dla klienta w punkcie sprzedaży  są opatrzone  naklejką lub etykietą, z którą użytkownik może się zapoznać przed zakupem.
 • Jeśli użytkownik nie widzi sprzedawanych opon, wtedy sprzedawca musi poinformować klienta o parametrach opony w trakcie dokonywania zakupu.
 • Informacje zawarte na etykietach muszą być przekazane klientowi wraz z rachunkiem.

Producenci samochodów:

 • Muszą zadeklarować parametry przyczepności opony na mokrych nawierzchniach, wydajność zużycia paliwa oraz poziom hałasu opon w przypadku, gdy proponowane opony różnią się od tych, montowanych standardowo do danego typu pojazdu.
 • Jeśli klient ma możliwość wyboru rozmiaru/typu opony do zamontowania na obręczy jego pojazdu lub wyboru samej obręczy i dodatkowo rozmiaru opony, wtedy należy podać do jego wiadomości informacje znajdujące się na etykiecie przed sfinalizowaniem sprzedaży.
 • Jedynym przypadkiem, w którym nie ma obowiązku podania informacji jest sytuacja, gdy wybrany rozmiar obręczy, a także typy i rozmiary opon są identyczne z tymi, które sprzedaje się standardowo z nowym pojazdem tej marki.

Przepisy dotyczące znakowania opon w UE

Udostępnij: