Dla serwisów

Falken - opony z Bezpieczeństwem!

Dodatkowe warunki bezpieczeństwa opon FALKEN:

  • Wymiana opony na nową następuje w przypadku mechanicznego uszkodzenia w trakcje normalnego użytkowania.
  • Bezpieczeństwo obowiązuje 12 miesięcy od daty zakupu.
  • Bezpieczeństwo obejmuje tylko uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie normalnej eksploatacji np. uszkodzenie opony przez uszkodzoną nawierzchnię jezdni i dotyczy opon letnich oraz zimowych we wszystkich rozmiarach.
  • Bezpieczeństwo nie obejmuje opon ciężarowych marki FALKEN.
  • Bezpieczeństwo obejmuje uszkodzenia mechaniczne opony powstałe w trakcie normalnego użytkowania. Bezpieczeństwo nie działa na opony używane w sportach motorowych i akty wandalizmu.
  • Klient naprawia na swój koszt uszkodzenia możliwe do usunięcia w profesjonalnym serwisie opon np. przebicie opony po najechaniu na gwóźdź.
  • Wymiana opony na nową następuje natychmiast po pozytywnej weryfikacji bezpieczeństwa przez serwis, jeżeli serwis nie posiada na stanie odpowiedniej opony ma 4 dni na ich sprowadzenie, jeżeli nie zdąży następuje zwrot kwoty zakupu.
  • Bezpieczeństwo obowiązuje tylko z wypełnioną w dniu zakupu kartą bezpieczeństwa opon.
  • Bezpieczeństwo obejmuje każdą z opon zakupionych w kompletach (po 2 szt.) w autoryzowanych serwisach FALKEN Partner. Opony zakupione poza siecią FALKEN Partner nie podlegają bezpieczeństwu.
Udostępnij: